Politiets dødskartotek over narkomaner – artikel sandsynligvis bragt i BT

Politiets dødskartotek - sandsynligvis bragt i BT

Politiets dødskartotek – sandsynligvis bragt i BT

København 1974. Morfinen har allerede gjort sit indtog på markedet, og Volmer Nissens kartotek over de mange narkomaner, der var døde som følge deraf, begyndte at blive fyldt op.

Fra bogen “Volmer Nissen: I sagens interesse”:
Herhjemme var vi uden reel viden om, hvor mange stofmisbrugere, der eksisterede i Danmark, hvilke stoffer de brugte, hvor gamle de var eller blev, hvilke samfundslag de kom fra, og fordelingen mellem køn og nationalitet. En viden, der ellers ville være uvurderlig i vores arbejde. Behandlingsinstitutionerne udviste kun ringe lyst til samarbejde med os.

Gennem arbejdet i drabsafdelingen havde jeg fået kontakt med retsmedicineren, professor, dr.med. Jørgen Voigt. Han delte mit ønske om mere viden og rettede derfor henvendelse til kollegerne, prosektor Carl Jacobsen, Patologisk Institut i Odense, og professor, dr.med. Jørgen B.Dalgaard i Århus. Vi havde i fællesskab udarbejdet et skema til registrering af dødsfald som følge af stofmisbrug, og han modtog positive tilbagemeldinger på ønsket om et samarbejde. En henvendelse til landets politimestre fra min side om oplysninger blev ligeledes modtaget positivt.

Justitsministeriet gav en hjælpende hånd i en cirkulæreskrivelse i oktober 1970 med anmodning til politiet om at foranledige lovmæssig obduktion i tilfælde af dødsfald, der måtte antages at stå i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer. På mit kontor samlede fru Inge Engelsborg det indsendte materiale og registrerede dødsfaldene efter stofbrugernes alder, køn, erhvervs- eller livsstilling, nationalitet og hvilke stoffer, der var blevet brugt. Denne opgave blev varetaget, indtil vi begge blev pensioneret i 1988.

Artiklen er fra Volmer Nissens scrapbøger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*